querytherm

Samořídící regulace spotřeby tepelné energie

Umělá inteligence, která regulaci topné soustavy přizpůsobuje stanovenému tepelnému komfortu daného objektu v reálném čase. Počítá s vnějšími a vnitřními tepelnými zisky s využitím předpovědi počasí.
Množství dodávaného tepla je přímo úměrné tepelným ztrátám objektu v reálném čase a tím se odstraňují nedostatky ekvitermní regulace.
Na rozdíl od jiných řídicích systémů na bázi ekvitermní regulace dokáže tento systém identifikovat případné tepelné zisky (vnější – oslunění , vnitřní – odpadní teplo – počítače , televize, vaření, apod.) a využíváním těchto tepelných zisků dokáže stanovit teplotu přívodní topné vody tak, aby dodávka tepelné energie byla vždy v naprostém souladu s aktuální potřebou v reálném čase a reálnou úsporou.

Spočítejte si, kolik ušetříte se systémem QueryTherm.

Energetický management pro bytové domy, družstva, SVJ, hotely, restaurace, obce a města

Snížení energetické náročnosti budov a zamezení plýtvání. Konsolidace a administrativa všech odběrných míst včetně. Audit dodavatelských smluv / kontrola fakturace a vyúčtování. Analýza dodavatelů energií pro konkrétní odběrné místo. Monitoring cen komodit na trhu. Nákup a zprostředkování dodávek elektřiny a plynu.

Správa bytových domů
Real estate development

Real Estate Development

Akvizice nemovitosti, Architektonická studie, Stavební povolení, Financování, Rekonstrukce, Provoz a Cashflow Management
Rekonstrukce činžovních a nájemních domů
Výstavba bytových domů na zelené louce
Zakládání, provoz a správa bytových družstev (dle Zákona o obchodních korporacích – č. 90/2012 Sb.)

Inteligentní budovy a ICT infrastruktura

Společná infrastruktura pro technologie inteligentních budov.
Optimalizace spotřeby energie.
Zabezpečení a kamerové systémy.
Vzdálený monitoring nemovitosti.

Správa budov
Eco homes

Nízkoenergetické a pasivní domy

Technické systémy pro vytápění, chlazení, větrání, úpravu vlhkosti vzduchu, přípravu teplé vody a osvětlení.
Vytápění budov s nízkou potřebou energie.
Tepelná čerpadla, solární systémy, větrné elektrárny, kogenerační jednotky, větrání s rekuperací tepla.

Správa nemovitostí / správa dodavatelů / správa nájemních smluv / cashflow management

Optimalizace nákladů na provoz nemovitosti.
On-line software pro správu nemovitostí.

Správa budov

 

Beacon Communications Int.
Chodská 27
120 00 Praha 2
Czech Republic

tel: +420.224.246.548
fax: +420.222.516.072
E-mail: info@beaconcom.biz

 

10 + 10 =